SEWA, a.s.

IČO: 
35942355
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0026/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica: 
Račianska
Číslo ulice: 
71
PSČ: 
83102
Dátum registrácie: 
Friday, 28 April, 2006
Telefón: 
0910 701 125, 02/49 10 68 24
Email: 
sewa@sewa.sk, hoksova@sewa.sk
Web: 
www.sewa.sk
Fax: 
02/49 10 68 19