RECYKLOGROUP, a.s.

IČO: 
48116441
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0031/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica: 
Záhradnícka
Číslo ulice: 
51
PSČ: 
821 08
Dátum registrácie: 
Wednesday, 13 May, 2015
Telefón: 
0903 616 161
Email: 
recyklogroup@gmail.com
Číslo autorizácie: 
0031/OBALY/OZV/A/16-3.3