OZV Slovensko s.r.o.

IČO: 
51116499
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0120/OBALY/OZV/A/18-1.8
Ulica: 
Drienková
Číslo ulice: 
8
PSČ: 
903 01
Dátum registrácie: 
Tuesday, 1 January, 2019
Telefón: 
0948278418
Email: 
ozv@ozvslovensko.sk
Číslo autorizácie: 
0120/OBALY/OZV/A/18-1.8