NOWAS s.r.o.

IČO: 
45957657
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0025/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica: 
Račianska
Číslo ulice: 
66
PSČ: 
83102
Dátum registrácie: 
Thursday, 16 December, 2010
Telefón: 
02/32109314
Email: 
pittner@nowas.sk
Web: 
www.nowas.sk
Fax: 
02/32109314