Dung Bui Sabina - Textil

Dung Bui Sabina - Textil

Informácie o výrobcovi
IČO: 
36234532
Ulica: 
Potočná
Číslo ulice: 
250
PSČ: 
90901
Obec: 
Skalica
Štát: 
Slovenská republika
Dátum prijatia: 
Friday, 1 June, 2018
Dátum registrácie: 
Friday, 29 June, 2018
Workflow history
Revision ID Field name Date Old state New state name By Comment Operations
No state No state