Potvrdenie o vyradení z Registra výrobcov neobalov

Potvrdenie o vyradení z Registra výrobcov neobalov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje vyradenie výrobcu vyhradeného výrobku z Registra.

Osoba vydávajúca potvrdenie: 
.
Funkcia: 
.
Workflow history
Revision ID Field name Date Old state New state name By Comment Operations
No state No state