NATUR-PACK, a.s.

IČO: 
35979798
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0007/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica: 
Ružová dolina
Číslo ulice: 
6
PSČ: 
821 08
Dátum registrácie: 
Thursday, 1 June, 2006
Telefón: 
02 5022 1222
Email: 
office@naturpack.sk
Web: 
www.naturpack.sk
Fax: 
02 5022 1542