ELEKOS

IČO: 
37857690
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0018/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica: 
Párovská cesta
Číslo ulice: 
44
PSČ: 
949 01
Dátum registrácie: 
Friday, 1 July, 2016
Email: 
elekos@elekos.sk