E-cycling s.r.o.

IČO: 
44714203
Registrovaná: 
Registračné číslo: 
0019/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica: 
Nad plážou
Číslo ulice: 
1455/33
PSČ: 
97401
Dátum registrácie: 
Friday, 21 October, 2011
Telefón: 
048/470 0742, 0910 901 405
Email: 
izdinska@e-cycling.sk
Web: 
www.e-cycling.sk
Fax: 
048/470 0740