Záznamy OZV
IČO
35739738
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Galvaniho
Číslo ulice
15/A
PSČ
82104
Telefón
+421 2 4920 4026
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná