Záznamy OZV
IČO
46583505
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Južná trieda
Číslo ulice
66
PSČ
040 01
Telefón
0903 900 656
Web
www.adesso.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná