Záznamy OZV
IČO
50327909
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Tehelná
Číslo ulice
5719/24
PSČ
917 01
Telefón
0918 963 961
Web
www.2psy.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná