IČO
44946422
Registrovaná
Registračné číslo
0027/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Na paši
Číslo ulice
4
PSČ
82102
Telefón
02/55642328
Email
slovmas@slovmas.sk
Web
www.slovmas.sk
Fax
02/55642329