IČO
35942355
Registrovaná
Registračné číslo
0026/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Račianska
Číslo ulice
71
PSČ
83102
Dátum registrácie
Telefón
0910 701 125, 02/49 10 68 24
Email
sewa@sewa.sk, hoksova@sewa.sk
Web
www.sewa.sk
Fax
02/49 10 68 19