IČO
48116441
Registrovaná
Registračné číslo
0031/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Záhradnícka
Číslo ulice
51
PSČ
821 08
Dátum registrácie
Telefón
0903 616 161
Email
recyklogroup@gmail.com
Číslo autorizácie
0031/OBALY/OZV/A/16-3.3