IČO
47545101
Registrovaná
Registračné číslo
0030/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Jána Sambucusa
Číslo ulice
3432/27
PSČ
917 01