Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov neobalov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje zapísanie výrobcu vyhradeného výrobku do Registra.

Osoba vydávajúca potvrdenie: 
Mgr. Eleonóra Šuplatová
Funkcia: 
riaditeľka odboru odpadového hospodárstva

Podľa Vašich parametrov nebol nájdený žiadny výsledok