Potvrdenie o vyradení z Registra výrobcov neobalov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje vyradenie výrobcu vyhradeného výrobku z Registra.

Osoba vydávajúca potvrdenie: 
Mgr. Eleonóra Šúplatová
Funkcia: 
riaditeľka odboru odpadového hospodárstva SR

Podľa Vašich parametrov nebol nájdený žiadny výsledok