Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje vyradenie výrobcu vyhradeného výrobku z Registra.

Osoba vydávajúca potvrdenie
.
Funkcia
.

None

Podľa Vašich parametrov nebol nájdený žiadny výsledok