IČO
51116499
Registrovaná
Registračné číslo
0120/OBALY/OZV/A/18-1.8
Ulica
Drienková
Číslo ulice
8
PSČ
903 01
Dátum registrácie
Telefón
0948278418
Email
ozv@ozvslovensko.sk
Číslo autorizácie
0120/OBALY/OZV/A/18-1.8