IČO
45957657
Registrovaná
Registračné číslo
0025/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Račianska
Číslo ulice
66
PSČ
83102
Dátum registrácie
Telefón
02/32109314
Email
pittner@nowas.sk
Web
www.nowas.sk
Fax
02/32109314