HOBYS s.r.o.

Informácie o výrobcovi
IČO: 
46006079
Ulica: 
Kozmonautov
Číslo ulice: 
6
PSČ: 
943 01
Obec: 
Štúrovo (NZA)
Štát: 
Slovenská republika
Dátum prijatia: 
Friday, 18 May, 2018
Dátum registrácie: 
Thursday, 28 June, 2018
Workflow history
Revision ID Field name Date Old state New state name By Comment Operations
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)
0 No state No state Anonymous (not verified)