IČO
35979798
Registrovaná
Registračné číslo
0007/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Ružová dolina
Číslo ulice
6
PSČ
821 08
Dátum registrácie
Telefón
02 5022 1222
Email
office@naturpack.sk
Web
www.naturpack.sk
Fax
02 5022 1542