Záznamy OZV
IČO
36680192
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Jadrová
Číslo ulice
19/3226
PSČ
821 02
Telefón
+421 910 902 070
Web
www.vik.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná