Záznamy OZV
IČO
45285489
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Domové role
Číslo ulice
70/B
PSČ
821 05
Telefón
0903 277 026
Web
www.cz.unichem.si
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná