Záznamy OZV
IČO
35979887
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Kupeckého
Číslo ulice
8
PSČ
821 08
Telefón
02 4445 0049
Web
www.stabilo.cz
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Poznámka
+420 241 484 007
Registrovaná