Záznamy OZV
IČO
35829052
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Mlynské nivy
Číslo ulice
47
PSČ
821 09
Telefón
+421 2 5866 1111
Email
infoseas@seas.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Poznámka
+421 2 5341 7525
Registrovaná