Záznamy OZV
IČO
43866221
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Bajkalská
Číslo ulice
25/A
PSČ
825 03
Telefón
+421 (0) 2 482 45 111
Web
www.holidayinn.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Poznámka
+421 (0) 2 482 45 112
Registrovaná