Záznamy OZV
IČO
48194662
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Klincová
Číslo ulice
35
PSČ
821 08
Telefón
+421 911 583 039
Web
www.spoint.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná