Záznamy OZV
IČO
35810327
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Trnavská
Číslo ulice
28
PSČ
821 08
Telefón
02 5932 4225
Web
www.re-public.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná