Záznamy OZV
IČO
35775416
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Trnavská cesta
Číslo ulice
82
PSČ
821 02
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Poznámka
02/ 49 49 15 50
Registrovaná