Záznamy OZV
IČO
51014751
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Klincová
Číslo ulice
35
PSČ
821 08
Telefón
0915 944 173
Web
www.progrup.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná