Zoznam potvrdení

Title Text Funkcia Osoba vydávajúca potvrdenie Odkaz
Potvrdenie o vyradení z Registra výrobcov neobalov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje vyradenie výrobcu vyhradeného výrobku z Registra.

. . view
Potvrdenie o zápise do Registra výrobcov neobalov

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov potvrdzuje zapísanie výrobcu vyhradeného výrobku do Registra.

. . view