Záznamy OZV
IČO
11888831
Druh firmy
Fyzická osoba
Ulica
Kulíškova
Číslo ulice
9
PSČ
821 08
Telefón
0903 447 988
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná