Záznamy OZV
IČO
36840335
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Podzáhradná
Číslo ulice
58
PSČ
821 06
Telefón
0907 747 788
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná