Záznamy OZV
IČO
35814951
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Záhradnícka
Číslo ulice
66
PSČ
821 08
Telefón
0903 603 436
Web
www.fachman.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná