Záznamy OZV
IČO
52003264
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Krajná
Číslo ulice
10
PSČ
821 04
Telefón
02 4820 9912
Web
www.eurodata.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná