Záznamy OZV
IČO
51112736
Druh firmy
Právnická osoba
Ulica
Karadžičova
Číslo ulice
8
PSČ
821 08
Telefón
+421 232 141 133
Web
www.bmw.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná