IČO
35858010
Registrovaná
Registračné číslo
0006/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Galvaniho
Číslo ulice
7/B
PSČ
82104
Dátum registrácie
Telefón
02/57385811, 57385810, 57385800
Email
envipak@envipak.sk
Web
www.envipak.sk
Fax
02/57385810