IČO
37857690
Registrovaná
Registračné číslo
0018/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Párovská cesta
Číslo ulice
44
PSČ
949 01
Dátum registrácie
Email
elekos@elekos.sk