IČO
44714203
Registrovaná
Registračné číslo
0019/OBALY/OZV/A/16-3.3
Ulica
Nad plážou
Číslo ulice
1455/33
PSČ
97401
Dátum registrácie
Telefón
048/470 0742, 0910 901 405
Email
izdinska@e-cycling.sk
Web
www.e-cycling.sk
Fax
048/470 0740