Záznamy OZV
Štatutár
Registračné číslo - starý systém
1 632
IČO
36513148
Ulica
Sabinovská
Číslo ulice
151
Telefón
0907 977 768
Web
www.3b.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Registrovaná
Kontaktná osoba

Mgr. Radovan Feľbaba

Titul
Mgr.
Krstné meno
Radovan
Priezvisko
Feľbaba
Telefón
0907 977 768
E-mail
marketing2@3b.sk