Záznamy OZV
Štatutár
Registračné číslo - starý systém
558
IČO
36676705
Ulica
Rastislavova
Číslo ulice
326
Telefón
0905 644 861
Web
obalr.sk
Dátum prijatia
Dátum registrácie
Poznámka
037 7410 049
Registrovaná
Kontaktná osoba